Algemene voorwaarden

 

 

Het doorgaan van lessen hangt mede af van de weersomstandigheden. De instructeur bepaalt aan de hand van het weer of het doorgaan van de lessen verantwoord is. Wanneer het weer dusdanig is dat les niet verantwoord wordt geacht, wordt de les verzet. Deze beslissing kan tot op de dag zelf genomen worden. Restitutie van de les is niet mogelijk.

 

Deze prijzen zijn de prijzen per uur, met een minimale afname van 3 uur. Het optuigen en aftuigen van het schip en de nabespreking valt onder de les! Hier zal aandacht aan besteed worden. Voor jeugdzeilen geldt in principe minimaal 2 uur per les.

 

Voor studenten is er een extra korting mogelijk. Dit gaat in overleg.

 

In principe liggen de prijzen vast, maar in speciale (financiële) gevallen kan er vanaf geweken worden. De lessen worden vooruit betaald, tenzij je student bent, en kan per bank/giro geschieden. Betaling in twee termijnen is mogelijk.

 

Reistijd naar een haven wordt niet meegerekend tot ongeveer 45 minuten enkele reis.

 

Het zeilseizoen loopt in principe van voorjaar tot begin najaar (dus niet gelijk aan het  schooljaar!). Lessen kunnen het hele jaar gestart worden, maar een 10-lessenkaart is alleen het lopend zeilseizoen geldig.

 

In geval van ziekte van de docent wordt de les ingehaald. Bij ziekte of verhindering van de leerling wordt, indien minimaal 32 uur van te voren gemeld, de les naar een andere datum verplaatst. Bij later melden van ziekte of verhindering wordt niet gerestitueerd. Bij bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, verhuizing) kunnen de lessen, in overleg, naar het volgend seizoen worden meegenomen.

 

 

+31-6-50671418

De Rode meubelmaker